Albayrak: migrant ook lang na delict uitzetten

Een verblijfsvergunning moet gemakkelijker geweigerd kunnen worden als een vreemdeling in het verleden een ernstig delict heeft begaan. Staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) wil dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij vergunningsaanvragen ernstige misdrijven langer kan meewegen. Dat zei ze gisteren in de Tweede Kamer waar ze samen met minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) de Justitiebegroting verdedigde.

Albayrak reageerde hiermee op de kwestie van Moayad A. uit Irak, die in 1992 zijn schoonmoeder uit eerwraak vermoordde door haar met een auto te overrijden. De IND probeert de man sindsdien het land uit te zetten, maar omdat het delict volgens de huidige regels verjaard is, oordeelde de Raad van State onlangs dat A. een verblijfsvergunning moet krijgen. „Het nieuwste, schokkende dieptepunt”, aldus Kamerlid De Krom (VVD). „Deze crimineel had al lang geleden ongewenst moeten worden verklaard en het land uitgegooid.” Ook Fritsma (PVV) is van mening dat „zo’n verschrikkelijk monster” geen verblijfsrecht moet krijgen. Albayrak zei alle mogelijkheden te bekijken om te voorkomen dat de Irakees een verblijfsvergunning krijgt, al heeft ze daarvoor „bijzonder weinig ruimte”.

Verder kondigde de staatssecretaris aan de regeling te herzien op grond waarvan daders na een derde van hun celstraf te hebben uitgezeten voor tbs-behandeling in aanmerking komen. Daarover ontstond onlangs discussie toen bleek dat een ex-marinier die tot twintig jaar gevangenis werd veroordeeld voor de moord op zijn ex-vriendin en haar familie, na 6,5 jaar cel voor behandeling naar een tbs-kliniek mag. „De regeling gaat volledig voorbij aan de gevoelens van nabestaanden”, gaf Albayrak toe. Zij beloofde de regeling voorlopig te bevriezen.

Tijdens de behandeling van de Justitiebegroting kwamen verschillende incidenten aan bod, zoals de ontsnapping van drie gedetineerden tijdens hun verlof en de kwestie van de Eindhovense pedofiel aan wie geen reclasseringstoezicht kon worden opgelegd omdat hij in cassatie was gegaan. De bewindslieden van Justitie kondigden een aanpassing van het huidige verlofstelsel voor gedetineerden aan: voortaan zullen factoren als de belangen van slachtoffers, het recidiverisico en vluchtgevaar zwaarder meewegen bij de beslissing of iemand met verlof mag. Ook moet reclasseringstoezicht mogelijk zijn als een vonnis nog niet onherroepelijk is. De bewindslieden kondigden een wetswijziging aan.