Scheiding der machten

Nog een paar maandjes en dan zal het grote proces tegen Geert Wilders alle kolommen, schermen en talkshowtafels gaan vullen. Aanvankelijk vond het OM die vervolging helemaal niet nodig. Weet u nog wanneer dat kantelde? Nadat de onderzoekers van de Monitor Racisme & Extremisme 2008 (Universiteit Leiden en Anne Frankstichting) uitgebreid ingingen op Wilders’ strafbaarheid en pleitten voor vervolging.

Deels dezelfde onderzoekers hebben nu van het ministerie van Binnenlandse Zaken de opdracht gekregen om een ‘geactualiseerde’ versie van het onderzoek te maken. Dat de PVV hierin opnieuw als extreem-rechts uit de bus komt, zou alleen daarom al niemand hoeven te verbazen. Zeker minister Guusje Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) niet. Zij heeft het zich daarmee nu wel erg lastig gemaakt. Door juist deze onderzoekers, die Wilders al ondubbelzinnig schuldig hebben verklaard, voor zich te laten werken, krijgt ze de schijn partijpolitiek te bedrijven en de rechtsgang te willen beïnvloeden. Want wat gebeurt er met dit onderzoek, als op 20 januari het Wildersproces losbarst? Het zal op z’n minst als gezaghebbend getuige-deskundigeverslag worden ingebracht. Zeker aangezien het OM al uiterst gecharmeerd was van de eerdere versie.

Doordat dit onderzoek onder haar verantwoordelijkheid is uitgevoerd, balanceert Ter Horst op de rand van de scheiding der machten. Ze zit misschien nog net niet op de stoel van de openbare aanklager, ze heeft wel een hand op de leuning gelegd en kan zo bij de knop om de hoogte te verstellen.

Dat het haar partij goed uitkomt als de rechter Wilders de mond snoert, maakt de positie van Ter Horst nog twijfelachtiger. Al haar pogingen tot dusver om zich er uit te lullen zijn te gênant voor woorden. Niet zijzelf, maar haar ministerie koos deze onderzoekers (alsof de minister niet zelf eindverantwoordelijk is!). Ze doet slechts onderzoek naar polarisering in Nederland (alsof onderzoekers – en zeker déze -, de PVV buiten beschouwing zouden laten!).

Alleen als Guusje ter Horst besluit het onderzoek compleet te laten schieten, is er nog hoop voor haar geloofwaardigheid.

Christiaan Weijts

    • Christiaan Weijts