Met een zenderpalissade door muren kijken

Om door muren heen te kunnen kijken, heb je geen dure radar nodig. Met een ring van zendertjes kun je binnen schaduwen zien.

Soms is het handig om door muren te kunnen kijken. Bij een brand, een inbraak of een gijzeling kan het van levensbelang zijn te weten waar in een gebouw nog mensen zijn. Dat kan in principe met radar. Radarapparatuur stuurt radiogolven rond en bouwt een beeld op uit de echo’s daarvan. Nadeel: de benodigde spullen zijn duur. Onderzoekers aan de universiteit van Utah hebben een goedkope manier bedacht om hetzelfde voor elkaar te krijgen. Het heet radiotomografie (radio tomographic imaging). De verschillen met radar zijn dat er niet één bron van radiogolven is maar heel veel, en er wordt niet naar reflecties gezocht maar naar schaduwen.

Volgens de elektrotechnici Joey Wilson en Neal Patwari moet je het zo doen: op het moment dat ergens door een muur heen gekeken moet worden, zet je rondom het gebouw in kwestie een groot aantal radiozenders/ontvangers. Wifi-zenders zijn een mogelijkheid, maar de twee uit Utah gebruikten een goedkope techniek voor afstandsbedieningen. De zendertjes gaan eerst zichzelf en elkaar lokaliseren, bijvoorbeeld met behulp van satellietnavigatie. Deze automatische lokalisatie hebben de heren nog niet gerealiseerd. In de experimenten die ze hebben gedaan waren de zender/ontvangers zorgvuldig in een rechthoek opgesteld.

Daarna meten de zenders voortdurend elkaars signalen en deze waarden gaan naar een computer. Wanneer er veranderingen optreden in de signaalsterkte doordat er iets in de weg zit, kan deze computer uitrekenen waar dat object zich bevindt. Een mens kan worden gelokaliseerd met een nauwkeurigheid van een meter, blijkt uit de proeven van Wilson en Patwari. Er is een video waarop je Joey ziet rondrennen binnen een palissade van zenders, terwijl een rode vlek op het scherm zijn locatie volgt. Een artikel van de twee staat op de site voor voorlopige wetenschappelijke publicaties arXiv.org. Je kunt een dergelijk raamwerk bijvoorbeeld aanbrengen in woningen van alleenstaande gehandicapten. Een commercieel interessante mogelijkheid, waarvoor Wilson een bedrijf heeft opgericht, is het volgen van de bewegingen van klanten in een winkel, om te zien bij welke schappen ze de meeste tijd doorbrengen.

Herbert Blankesteijn

    • Herbert Blankesteijn