Kort nieuws Wetenschap

Rijk graf van 2600 jaar oud ten zuiden van Oss gevonden

Door onze redactie wetenschap

Rotterdam, 5 nov. - Onder een van de grootste grafheuvels van Nederland, ten zuiden van Oss, is een bijzonder rijk graf van 2600 jaar oud gevonden. Uniek aan deze opgraving is ook dat de resten niet ter plaatse zijn onderzocht, maar eerst in blokken naar een laboratorium zijn overgebracht. Met behulp van röntgenonderzoek konden zo 525 zeer kleine en fragiele bronzen voorwerpen uit het graf worden geborgen. Door deze voorwerpen (onder meer met brons beslagen paardenleidsels) konden de Leidse onderzoekers een ongewoon gedetailleerde reconstructie maken van het begrafenisritueel uit de vroege IJzertijd. Zo werden de resten van de brandstapel bedekt met heideplaggen. De as van de dode kwam in een urn tussen de plaggen. Het geheel werd 40 meter breed en anderhalve meter hoog. De IJzertijd was een periode waarin de maatschappij gedomineerd werd door vaak vechtlustige lokale machthebbers. Vandaag opent in het Museum Jan Cunen in Oss een tentoonstelling met alle vondsten.

Apen gapen elkaar na uit sympathie

Door onze redactie wetenschap

rotterdam, 3 nov. - Samen gapen drukt medeleven uit. Dat opperen Italiaanse biologen nadat ze meer dan vierhonderd uur naar gapende bavianen hebben gekeken. Bij mensen (en waarschijnlijk ook bij meerdere apensoorten) is gapen besmettelijk: zien of horen gapen doet gapen. Wat de Italianen toevoegen is dat bavianen vooral ‘nagapen’ als ze een goede band met de andere gaper hebben. Apen die elkaar vlooien, zijn ook gevoeliger voor elkaars gegaap. Of iets dergelijks ook voor mensen geldt, is nooit onderzocht. Het is wel bekend dat mensen die empathisch zijn, en andermans emoties goed inschatten, ook gevoeliger zijn voor andermans gapen. De onderzoekers speculeren dat het afstemmen van gapen ertoe leidt dat twee individuen gevoelens delen. Hoewel alle zoogdieren gapen, is de functie ervan nooit opgehelderd. De studie verscheen gisteren online in Proceedings of the National Academy of Sciences.