Het is heus: die economie gaat groeien

Europese cijfers over de economie zijn voor het eerst eens níet naar beneden bijgesteld.

Er blijven problemen, want de begrotingstekorten en de werkloosheid stijgen door.

Photo taken on September 25, 2009 shows fireworks in Vilnius' Vingio Park during the the 1st international fireworks festival VILNIUS FEJERIJA 2009. Professional teams of pyrotechnicians participated in the competitive part of the festival. The programme of fireworks of all teams was composed of three parts: in the first one the teams had to create a firework using the same music (fragment from Maurice Ravel's "Bolero") and used only yellow and blue colour pyrotechnic effects. In the second part every team showed a firework using a song by Michael Jackson or a mix of several songs. In the third part the teams performed a programme of fireworks using freely chosen music. Latvia won the contest. AFP PHOTO / PETRAS MALUKAS AFP

Eurocommissaris Joaquín Almunia van Economische en Monetaire Zaken presenteerde eindelijk weer eens glimlachend zijn halfjaarlijkse economische prognoses voor de Europese Unie. Zijn eerste opmerking was: „Het goede nieuws is dat de cijfers niet erg verschillen van de cijfers van twee maanden geleden. Dit betekent dat de situatie stabiliseert. Europa komt uit de recessie.”

Almunia voorspelt dat de Europese economie in 2010 weer gaat groeien met een voorzichtige 0,7 procent. In 2011 loopt die groei op naar 1,5 procent. Dit jaar krimpt de economie nog met 4,1 procent. Twee aspecten zijn echter zorgelijk voor de komende jaren: de Europese werkloosheid stijgt nog door en de begrotingstekorten in de EU lopen op van gemiddeld 6,9 procent van het bbp dit jaar naar 7,5 in 2010. Almunia maakte speciaal melding van de „fragiele banksector en stagnerende kredietverlening”, vooral in Duitsland. Deze ontwikkelingen kunnen voor sociaal-politieke instabiliteit zorgen, zowel in de nationale politiek als op Europees toneel.

Het is voor het eerst sinds het begin van de crisis, ruim een jaar geleden, dat de prognoses voor economische groei niet naar beneden worden bijgesteld. Ieder jaar in maart en november produceert de Commissie deze prognoses, op basis van cijfers die de 27 lidstaten aanleveren. Eurostat voert controle uit op het ingestuurde materiaal. Dat is moeilijk werk: regeringen willen hun toestand zo gunstig mogelijk afschilderen (zoals Griekenland), en er heerst verwarring over de definitie van termen als stimuleringspakket. Zes maanden lang grijpt iedereen naar deze prognoses als hét referentiepunt. Wie wil weten hoe hoog begrotingstekorten zijn en hoe het zit met inflatie, haalt de prognoses erbij. Politieke besluitvorming wordt erop gebaseerd.

Het ruim 200 pagina’s tellende rapport van gisteren zet dus voor maanden de toon. Vandaar dat het politiek gevoelig ligt. Naar verluidt hebben landen die hard door de crisis getroffen zijn, zoals het Verenigd Koninkrijk, Almunia gevraagd om beroerde cijfers uit het rapport niet extra te benadrukken in samenvattingen of persbericht. Daar komen maar alarmerende krantenkoppen van.

De cijfers voeden twee politieke debatten, komende tijd: over het beste moment waarop landen hun stimuluspakketten moeten afbouwen en beginnen met bezuinigen, en over het gezag van het Stabiliteits- en Groeipact. Het eerste debat, over de exitstrategie, is begonnen. Het tweede schuift iedereen voor zich uit.

Almunia zei dat open economieën (zoals Nederland) meer onder de crisis lijden, maar er ook eerder uit komen. Sommigen kunnen daarom hun overheidsfinanciën sneller opschonen dan anderen. Hij waarschuwde niet te vroeg te beginnen met exitstrategieën: pas als de economie voldoende ‘gang’ heeft gemaakt. Hem lijkt 2011 een goed moment. Dan komt de groei in de EU op 1,6 procent uit. Letland en Litouwen, die een harde terugval hebben, laten dan zelfs spectaculair herstel zien. Maar de nieuwe Duitse regering kan dit collectieve ‘streefjaar 2011’ in gevaar brengen met omstreden belastingverlagingen. Dinsdag vergaderen de ministers van Financiën over exitstrategieën.

De tweede discussie waarvoor Almunia’s herfstprognoses munitie aandragen, gaat over de begrotingstekorten. De vraag is of de huidige limiet van 3 procent van het bbp (zoals het Stabiliteitspact vereist) nog genoeg impact heeft. Almunia constateerde dat in 2011 maar twee landen onder deze limiet blijven: Bulgarije en Zweden. Beiden liggen buiten de eurozone; het Pact is bedacht om de euro stabiel te houden. Alle andere landen gaan er dan nog overheen – eurolanden als Ierland, Spanje en Griekenland zelfs fors.

Tegen 21 EU-landen lopen al tekortprocedures omdat ze over de limiet gingen. Volgens deze procedures moeten landen aangeven hoe ze hun tekort gaan afbouwen. De Commissie houdt dit scherp in de gaten. Almunia gaf deze 21 landen extra lange termijnen om de 3 procent weer te bereiken.

Velen betwijfelen of ze die gaan halen. Zij denken dat Almunia’s termijnen nog te streng zijn. Maar tegen het uur U zit Almunia waarschijnlijk niet meer op deze plek. Spanje vaardigt hem af naar de volgende Commissie, die voorzitter José Manuel Barroso gaat samenstellen. Het gerucht gaat dat Almunia eurocommissaris voor Financiële Dienstverlening wordt – een nieuwe post, die deels van Interne Markt wordt afgesplitst.

Ook in 2003 gingen grote eurolanden over de 3 procent. Toen drukten Duitsland en Frankrijk samen een soepeler toepassing van het Pact door. Frankrijk wil dat wéér doen. Maar Duitsland heeft de 3 procent in zijn grondwet geschreven, en voelt er niet voor. Daarmee wordt de discussie over de limiet hooguit bevroren.

    • Caroline de Gruyter