Europe's Next Top Model

Het kan niet lang meer duren. Binnenkort wordt Europa uit zijn lijden verlost. Nadat de Tsjechische president Klaus mopperend een krabbel heeft gezet onder het Verdrag van Lissabon staat niets meer de benoeming van de EU-topfunctionarissen in de weg. De ontknoping nadert.

Europe’s Next Top Model was een even amusant als leerzaam feuilleton. We weten nu bijvoorbeeld dat premier Balkenende heel ontspannen op de foto kan gaan met president Sarkozy maar dat hij – getuige een populair YouTube-filmpje – ongeschikt is voor de polonaise. We weten nu ook dat de Belg Van Rompuy graag met haiku’s schittert. Tijdens de Europese top, vorige week, schreef hij onder de titel Trio-voorzitterschap EU: ‘Drie golven rollen/Samen de haven binnen/Het trio is thuis.’ Wie thuiskwam vermeldt zijn website niet. Haiku’s zijn kort, maar het blijft poëzie.

Er waren ook serieuzere lessen. Europa werd er nog eens aan herinnerd dat niets gebeurt zonder toestemming van Berlijn en Parijs. Ook werd duidelijk dat de Nederlandse identiteit springlevend is.

In het geroezemoes over een vertrek van Balkenende speelde onderhuids het Oranjegevoel mee. De gretigheid waarmee over kandidaat Balkenende werd gedebatteerd was niet alleen ingegeven door de wens op een elegante manier van de man af te geraken. Wouter Bos probeerde het nationale enthousiasme ‘topbaan voor Nederlander’ te temperen door vilein op te merken dat Nederland er niets mee opschiet als Balkenende naar Brussel gaat: Europese presidenten mogen niet opkomen voor het nationaal belang.

Ook openbaarde zich een bijna ouderwetse symbiose tussen nationale media en diplomatie. NRC Handelsblad hielp de premier een eindje op weg door alvast te verklaren dat hij hier gemist kan worden. Van Rompuys kandidatuur kreeg opnieuw momentum toen Belgische kranten het nieuws op de voorpagina brachten. En de kandidatuur van Tony Blair wilde maar niet sterven omdat een anonieme zegsman nog net bijtijds de burelen van de FT had bereikt. Toen niemand meer in Tony geloofde hield de FT hem in de race: Blair belt Sarkozy.

Michel Kerres

    • Michel Kerres