ENCI sluit groeve in 2018

Cementfabriek ENCI stopt uiterlijk op 1 juli 2018 met mergelwinning in de Sint-Pietersberg in Maastricht. In het jaar daarna mag de verbrandingsoven nog maximaal een half jaar gebruikt worden voor het verwerken van restproductie en mergel die vrijkomt bij de afwerking van de groeve.

Dit is vastgelegd in een akkoord tussen ENCI, de gemeente, de provincie, natuurorganisaties en belangenclubs van omwonenden.

ENCI, sinds 1993 eigendom van de Heidelberg Cement Group, doet al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw aan dagbouw in Maastricht. De huidige vergunning loopt eind dit jaar af. De activiteiten van het bedrijf stuiten op verzet, omdat de Sint-Pietersberg steeds verder wordt aangetast en de uitstoot van de fabriek de luchtkwaliteit in de stad vermindert.

Na het stoppen van de mergelwinning en het doven van de verbrandingsoven houdt ENCI elf hectare in gebruik voor het malen van cement. Om de rest van het terrein aan de boorden van de Maas een nieuwe bestemming te geven, wordt een ontwikkelingsmaatschappij opgericht. Gedacht wordt aan duurzame bouwbedrijven, creatieve industrie en horeca. In totaal zouden die werk moeten gaan bieden aan zo’n 650 mensen.

Natuurmonumenten koopt voor 1 euro de groeve en de al jaren begroeide afvalberg D’n Observant. Het gebied wordt nu al geprezen om zijn unieke karakter. Het vormt onder meer de broedplaats van zeldzame oehoe’s.