Dubbelstad geeft dynamiek

De Randstad kan niet zonder uitbreiding van Almere, stellen Bernard Wientjes, Elco Brinkman en Loek Hermans.

Schaalsprong Almere, het plan om Almere uit te breiden, gaat niet zomaar om het bouwen van huizen en ontwikkelen van bedrijventerreinen. Er zijn aanzienlijke belangen in het spel. In de regio-Amsterdam wordt een groot deel van het bruto nationaal product verdiend. Maar in de internationale competitie raakt de regio achterop.

Economische activiteiten blijven naar de noordelijke Randstad trekken. Voor een deel is er ruimte in en om Amsterdam. Maar de mogelijkheden zijn beperkt. Almere heeft die ruimte.

De weg terug naar de top is geen simpele bouwopgave. Het gaat erom culturele instellingen aan de regio te binden, universiteiten, onderzoeksinstituten, innovatieve bedrijven, handel, beslissingscentra. Dit oefent weer aantrekkingskracht uit op bedrijven.

Kenniswerkers stellen hoge eisen. Ze willen prettig wonen en leven. Ingrediënten zijn goed onderwijs, interessant cultuuraanbod, duurzame omgeving, comfortabele verbindingen.

De verbondenheid tussen Almere en Amsterdam is cruciaal. De IJmeerlijn biedt de oplossing. Almere en Amsterdam worden een dubbelstad. Dit roept nieuwe economische dynamiek op. Niet alleen in de dubbelstad zelf, maar ook in de wijdere omgeving. Ook de Gelderse Vallei en de omgeving Zwolle profiteren van deze dynamiek. De Øresund Link – een brug/ tunnelverbinding van 16 km – die de regio’s van Malmö en Kopenhagen verbindt, illustreert dit effect. De regio is met stip gestegen op de internationale ladder. Vergelijkbare effecten zijn te zien in Lissabon, San Francisco, Hangzhoubaai, Hongkong, Istanbul.

Daarnaast moet Almere een aantrekkelijke omgeving bieden. Almere is de groenste stad van de Randstad, maar er moeten meer kleuren worden toegevoegd: meer werk, meer culturele voorzieningen, meer instituten en hoger onderwijs. Essentieel is verder een grotere diversiteit in woningen.

De groei van Almere is een impuls voor de werkgelegenheid en de nationale bouweconomie. Het genereert een kapitaalstroom van 40 miljard euro aan private en publieke middelen. Door de bouwconcentratie zal dit bijzondere effecten met zich meebrengen. Allerlei innovaties dienen zich aan: energieneutrale stadsdelen, nieuwe bouwmaterialen, verantwoorde mineralenkringlopen.

Wij moeten er niet aan denken dat de plannen over Almere en de IJmeerlijn niet doorgaan.

Bernard Wientjes is voorzitter van VNO-NCW. Elco Brinkman is voorzitter van Bouwend Nederland. Loek Hermans is voorzitter van MKB Nederland.

    • Elco Brinkman
    • Bernard Wientjes
    • Loek Hermans