Wooncorporatie SGBB lijdt ruim 300 mln verlies

Woningcorporatie SGBB in Hoofddorp heeft vorig jaar een verlies van ruim 300 miljoen euro geleden. Dat heeft interim-bestuurder Karin Rosielle desgevraagd bevestigd.

Het verlies, uniek in de recente geschiedenis, is het resultaat van omvangrijke afboekingen op de waarde van bestaand vastgoed, op nieuwe projecten en op de waarde van grond. SGBB heeft ruim 6.000 woningen en wooneenheden in verzorgingshuizen.

„Over de cijfers moet ik nog een slag om de arm houden zolang de jaarrekening niet is vastgesteld”, zegt Rosielle. „Ik ben hier half december vorig jaar gekomen. Er is een soort beerput opengegaan. Ik voel me een halve curator.”

SGBB heeft een schadeclaim van 50 miljoen euro ingesteld tegen de vorige bestuurder wegens malversaties. Ook tegen een projectontwikkelaar loopt een schadeclaim. „SGBB heeft bizarre prijzen betaald voor projecten.”

SGBB werd vorig jaar onder verscherpt toezicht gesteld door minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA). SGBB probeert sindsdien samen te gaan met een kapitaalkrachtige andere corporatie. In juni ketste een fusie af met Habion, ook een ouderenhuisvester. Habion vond de financiële risico’s te groot.

In september volgde een financieringsaanbod van corporaties Woonzorg Nederland, Habion en Ouderenhuisvesting Rotterdam. „SGBB verkeert niet in een positie om welk aanbod dan ook af te wijzen”, zegt Rosielle, „maar aan dit bod zitten zoveel haken en ogen dat een hoop vragen nog openstaan. De tijd dringt. Medewerkers worden murw van onzekerheid, zesduizend huurders, onder wie veel ouderen, maken zich zorgen.”

Het verlies van ruim 300 miljoen euro is mede ontstaan doordat de waarderingsregels voor alle bezittingen zijn geüniformeerd. Rosielle: „Soms waren de veronderstellingen nogal optimistisch.”

SGBB heeft in tegenstelling tot de meeste corporaties landelijke activiteiten. Dat zorgt nu voor een complex onderhandelingsproces over talloze projecten in tientallen gemeenten. „In zijn algemeenheid was contractvorming niet van hoge kwaliteit.”

De drie corporaties die SGBB willen steunen, zijn bereid een lening te verstrekken van ruim 104 miljoen euro en woningbezit over te nemen. Als dit niet doorgaat, zal SGBB door het Centraal Fonds Volkshuisvesting, de financiële toezichthouder op de sector, worden gesaneerd. De kosten daarvan worden omgeslagen over de bedrijfstak. Rosielle: „Hoeveel dat wordt? Dat kan ik nu nog met geen mogelijkheid zeggen.”

    • Menno Tamminga