Waterschap: laat ons meer werk doen

De waterschappen kunnen honderden miljoenen euro’s per jaar besparen op waterbeheer en waterzuivering. Dat staat in een plan van de waterschappen dat vandaag wordt gepresenteerd aan het kabinet.

De grootste besparingen halen de waterschappen door veel taken bij Rijk, provincies en gemeenten weg te halen. Enkele jaren geleden woedde nog een debat over de vraag of waterschappen niet zouden moeten worden afgeschaft. Provincies zouden de taken wel kunnen overnemen, was de redenering. Met dit plan gebeurt feitelijk het omgekeerde.

Veel waterplannen van overheden overlappen elkaar, menen de waterschappen. Plannen van provincies kosten onnodig veel geld. „Het kan simpeler”, aldus Schaap. Zo moet alleen nog het Rijk strategische waterplannen maken en moeten de waterschappen operationele plannen maken. En als het aan de waterschappen ligt, is ook de rol van de provincies bij de vijfjaarlijkse toetsing van dijken en kades uitgespeeld. Verder zou het Rijk het beheer over kleinere wateren, zoals de Randmeren in Flevoland, aan de waterschappen kunnen overdragen, alsmede het beheer van enkele waterkeringen langs kanalen. De waterschappen willen ook de aanleg van belangrijke, ‘primaire’ waterkeringen van het Rijk overnemen. „Alleen héél grote dammen, zoals de Oosterscheldekering, moeten onder het Rijk vallen”, zegt Schaap.

Ook willen de waterschappen de verantwoordelijkheid voor riolen overnemen van gemeenten en samenbrengen met het beheer over de zuivering van afvalwater. „Dat levert vele tientallen miljoenen euro’s per jaar op”, zegt voorzitter Sybe Schaap van de Unie van Waterschappen.

De waterschappen zelf moeten groter worden. De afgelopen decennia zijn er veel fusies geweest, maar daar komt nu een tweede golf bij. Zo zouden volgens Schaap vijf waterschappen in Zuid-Drenthe, Overijssel en Oost-Gelderland kunnen fuseren, alsmede twee waterschappen op de Veluwe. Ten slotte kunnen belastingkantoren van gemeenten en waterschappen worden samengevoegd. „Dat scheelt tientallen procenten op de kosten van inning van belastingen”, aldus Schaap.

Staatssecretaris Huizinga (Water, CU) reageert positief. „Dit voorstel getuigt van elan bij de waterschappen”, laat zij weten. „Ik neem dit voorstel graag mee naar het kabinet. Ik heb er vertrouwen in dat dit voorstel ons kan helpen om in deze moeilijke economische tijden kosten te besparen.”

De Tweede Kamer praat op 1 december over het moderniseren van de verkiezingen voor de waterschappen, om de legitimiteit ervan te versterken.

    • Arjen Schreuder