Salarissen bij corporaties boven norm

Een op de acht bestuurders van woningcorporaties verdiende vorig jaar meer dan de Balkenendenorm, even veel als in 2007. Dat staat in een brief die minister Van der Laan binnenkort naar de Kamer stuurt.

De Balkenende-norm is omhooggegaan van 161.000 euro in 2007 tot 181.000 in 2008. De salarissen zijn dus sneller gestegen dan de trend, aldus Van der Laan (Wonen, PvdA) gisteren in een Kamerdebat. „Dat zint mij helemaal niet. Dat moet anders.”

Branchevereniging Aedes en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) lieten gisteren weten dat een kwart van de bestuurders boven de eigen Izeboud-norm uitkomt. Die norm is gemaximeerd op 232.000 euro, maar gaat uit van schalen. Een directeur van een kleine corporatie kan dus minder dan de Balkenende-norm verdienen, maar wel boven de Izeboud-norm uitkomen. Opvallend genoeg wilde bijna de helft van de corporaties niet meewerken aan het onderzoek, tot ongenoegen van Aedes en VTW: „Non-respons op dit gevoelige onderwerp kan de branche zich niet veroorloven.”

Over hoge beloningen in de semipublieke sector is veel maatschappelijke onrust ontstaan. Het kabinet werkt daarom aan een nieuwe norm. Van der Laan wil voor de corporaties vasthouden aan 181.000 euro, inclusief onkostenvergoeding en een reguliere pensioenpremie. Salarissen die daarboven liggen, wil hij ‘bevriezen’. Het verlagen van bestaande hoge beloningen ligt volgens hem „juridisch lastig”.

Aedes en de VTW willen hun eigen norm „versimpelen, maximeren en verplichten”. „Omdat vergelijkbare maatschappelijke sectoren zoals onderwijs en zorg ook hun salarisplafonds naar beneden bijstellen, kan de corporatiesector niet achterblijven.”

De Tweede Kamer toonde zich gisteren bezorgd over het dalende eigen vermogen van corporaties. De bouwkosten en bedrijfslasten, waar ook de salarissen onder vallen, stegen in 2008 fors. Tegelijkertijd daalden de inkomsten, omdat het aantal huurhuizen dat wordt verkocht flink is gedaald. De Kamer vreest dat corporaties daardoor minder gaan investeren in wijkverbetering en nieuwbouw, en dat meer huurders op een wachtlijst komen. Van der Laan verwacht dat niet. Hij noemde het „te gemakkelijk om investeringen te schrappen en niets te doen aan de bedrijfslasten en de salarissen.”

    • Oscar Vermeer