Oost-Groningen kampt met krimp en tegenslag

De verkoop van kavels in het prestigieuze Oost-Groningse nieuwbouwproject Blauwestad is dit jaar verder gestagneerd. Dit jaar werden vier kavels verkocht, tegen negen vorig jaar. In haar prognose ging de provincie Groningen uit van een gemiddelde verkoop van 150 kavels per jaar. Dit maakte de provincie gisteren bekend.

De enig overgebleven private partij, Koop Holding, stapt uit het project. De overeenkomst tussen de provincie en het bedrijf wordt per 1 januari 2010 ontbonden. Dit komt overeen met het advies dat de commissie-Alders vorige maand gaf. Deze commissie werd ingesteld om het bouwproject vlot te trekken.

De provincie en de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten (die volgend jaar opgaan in de gemeente Oldambt) gaan het gebied zelf verder ontwikkelen. De provincie stak tot nog toe 105 miljoen euro in Blauwestad. Dat geld moet worden terugverdiend door verkoop van bouwgrond.

Blauwestad ging vijf jaar geleden van start. Het idee was om oude landbouwgronden onder water te zetten en een waterrijk woongebied te creëren. Woningbouw, nieuwe natuur en een kunstmatig, 800 hectare groot meer moesten de streek een sociaal-economische impuls geven. Het meer ligt er inmiddels en er staan 180 woningen, 300 minder dan gepland. In totaal moeten er 1.480 duurdere woningen worden gebouwd.

Gisteren werd tevens bekend dat Oost- en Noordoost-Groningen kampen met ernstige krimp van zowel inwoners als huishoudens. Volgens een rapport van het ‘Topteam Krimp’, dat het kabinet adviseert, krimpt de bevolking in Noordoost-Groningen tot 2025 met 16 procent en in Oost-Groningen met 9 procent. Koploper is Delfzijl, waar het inwonertal de afgelopen dertig jaar met 20 procent afnam.

Voormalig burgemeester van Enschede Jan Mans (PvdA) van het Topteam vindt dat het Rijk de Groningse krimpgebieden extra financiële steun moet geven.