kort

Albayrak heeft kritiek op Europees Hof voor Rechten van de Mens

Door een onzer redacteuren

Den Haag. Een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan „verregaande consequenties” hebben voor EU-samenwerking. Dat zei staatssecretaris Nebahat Albayrak (PvdA, Vreemdelingenzaken) in de Eerste Kamer, in een toespraak ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Hof. Zij doelde op een maatregel die bepaalt dat Nederland tot nader order een vreemdeling niet mag overdragen aan Griekenland, omdat daar mogelijk mensenrechten worden geschonden. Albayrak wacht een inhoudelijke uitspraak van het Hof af, maar ziet nog geen reden tot aanpassing van het beleid ten aanzien van Griekenland. „Nederland moet er niet in berusten overdrachten op te schorten”, aldus Albayrak. Dat zou het onderliggende probleem niet oplossen en zelfs kunnen verergeren, is haar redenering. Zij stelt dat Griekenland zelf verantwoordelijk is voor het verbeteren van de asielprocedure. „Lidstaten van de EU moeten voldoen aan de standaarden die we met elkaar hebben afgesproken. Het doel is dat Griekenland daar zo snel mogelijk naar toe werkt.”

‘Geleidelijk herstel economie in Europa’

BRUSSEL. De economie in de EU zal zich in de tweede helft van dit jaar geleidelijk herstellen. Over heel 2009 is er sprake van een krimp van 4 procent, maar in 2010 groeit de economie weer met 0,75 procent. In 2011 trekt de groei aan tot 1,5 procent. Dat staat in de najaarsraming die de Europese Commissie gisteren heeft gepresenteerd. Over de arbeidsmarkt is de Commissie somberder. Ze voorziet voor volgend jaar een werkloosheid van 10,25 procent in de EU en die loopt in 2011 nog wat op. Het financieringstekort van de lidstaten komt volgend jaar uit op gemiddeld 7,5 procent, om pas in het jaar daarna licht te dalen. In Nederland zal de economische krimp dit jaar 4,5 procent bedragen. Volgend jaar komt er een licht herstel, met een groei van 0,3 procent. In 2011 verwacht de Europese Commissie voor Nederland een groei van 1,6 procent. (ANP)

Automatische incasso nu in hele eurogebied

BRUSSEL. Bedrijven en consumenten kunnen vanaf deze week automatische incasso’s verrichten tussen alle EU-lidstaten die de euro hanteren. Dat is mogelijk door een systeem dat kon worden geïntroduceerd dankzij nieuwe EU-regels voor betalingsdiensten en grensoverschrijdende betalingen, die per 1 november van kracht zijn geworden. Eurocommissaris Charlie McCreevy (Interne Markt) sprak gisteren van „goed nieuws voor consumenten, bedrijven en de economie in haar geheel”. Hij riep banken op van het zogeheten SEPA-systeem voor grensoverschrijdende automatische incasso’s gebruik te maken. Sinds deze week is het voor consumenten in de EU ook makkelijker geworden om van bank te veranderen binnen hun eigen lidstaat. Afspraken tussen de banken maakten dit mogelijk. McCreevy zal erop toezien dat de afspraken worden nageleefd, zei hij gisteren. (ANP)