Kamer wil strengere CO2-norm voor elektriciteitscentrales

Elektriciteitscentrales krijgen een bovengrens opgelegd voor de hoeveelheid CO2 die ze mogen uitstoten. Dit moet met name kolencentrales schoner maken. De Tweede Kamer heeft hierover gisteren een motie aangenomen, ingediend door Kees Vendrik van GroenLinks.

Vendrik noemt het „belachelijk” dat er in Nederland vier nieuwe kolencentrales komen. Hij ziet ze als „een bom onder de klimaatambities” van Nederland en Europa. Ze zullen leiden tot een overschot aan grijze stroom en lage elektriciteitsprijzen. Initiatieven om meer groene stroom op te wekken worden daardoor uit de markt gedrukt. Het kabinet wil dat in 2020 20 procent van alle verbruikte energie afkomstig is uit duurzame bronnen (wind, zon, biomassa, waterkracht). Dat aandeel ligt nu op ongeveer 3 procent.

Vendrik hoopt dat andere EU-landen er ook toe overgaan om een bovengrens te stellen aan de CO2-uitstoot van elektriciteitscentrales. Groot-Brittannië werkt al aan een dergelijke regel.

Volgens de motie mogen elektriciteitscentrales niet meer dan 350 gram CO2 per geproduceerde kilowattuur elektriciteit uitstoten. Kolencentrales zitten nu op het dubbele. Dat betekent dat energiebedrijven via de motie worden verplicht om te kiezen: investeren in technologie om de CO2-uitstoot van een kolencentrale naar beneden te brengen, bijvoorbeeld via de opvang en ondergrondse opslag van het broeikasgas. Of in plaats van een kolencentrale iets anders bouwen. Vendrik hoopt dat er in plaats van kolencentrales bijvoorbeeld meer windparken komen.

Een woordvoerder van het Duitse energiebedrijf E.ON laat weten eerst de motie te willen bestuderen voordat hij erop kan reageren. E.ON bouwt op de Maasvlakte een grote kolencentrale, die in 2012 in bedrijf moet gaan. Volgens de woordvoerder is bijvoorbeeld niet bekend of de motie alleen betrekking heeft op centrales die nog op de tekentafel liggen, of ook op centrales die nu in aanbouw zijn, of misschien zelfs ook voor bestaande kolencentrales, waarvan Nederland er tien telt. Bovendien is het volgens hem nog de vraag of het kabinet de motie zal uitvoeren.