Israël staat weer als enige in het beklaagdenbankje

In het hoofdredactioneel commentaar van 24 oktober, ‘Het oude oorlogsrecht in nieuwe terreurtijden’, wordt Israël weer als enige in het beklaagdenbankje gezet. Er wordt wel wat tegenwicht geboden door Nobelprijswinnaar Wiesel te citeren waar deze in de New York Times Human Rights Watch aanvalt. Maar hier valt veel meer over te zeggen. Wiesel ondersteunde namelijk in een ingezonden brief een artikel van Robert L. Bernstein. Deze is een van de oprichters van Human Rights Watch en was twintig jaar lang haar voorzitter. Bernstein hekelt de focus van zijn eigen organisatie op vermeende schendingen van mensenrechten door de democratie Israël, waarin een vrije pers en tachtig mensenrechtenorganisaties opereren. Anderzijds blijkt Human Rights Watch blind voor het op grote schaal schenden van mensenrechten door de autocratisch bestuurde Arabische en Iraanse regimes. Betreffende het Goldstone-rapport zegt hij getuigenissen uit Gaza onbetrouwbaar te achten. Hij citeert verder Richard Kemp, de vorige commandant van de Britse legermacht in Afghanistan en expert in oorlogsvoering. Deze diende NAVO en VN, was commandant in Noord-Ierland, Bosnië en Macedonië en nam deel aan de Golfoorlog. Bij bespreking van het Goldstone-rapport in de VN-vergadering zei Kemp: „Gedurende de operatie Cast Lead heeft het Israëlische leger meer gedaan om de rechten van burgers veilig te stellen in een strijdgebied dan enig ander leger in de gehele geschiedenis van oorlogsvoering.” Hij onderbouwde dat met vele bewijzen.

dr. ir. C.J. Slager

Dordrecht

    • Dr. Ir. C.J. Slager