Opinie

    • Paul Luttikhuis

Iemand die het opneemt voor Kyoto

De meest recente cijfers van het Kyoto-protocol (klik voor vergroting)De meest recente cijfers van het Kyoto-protocol (klik voor vergroting)

Het Kyoto-protocol is in de publieke opinie wel zo ongeveer afgeserveerd. Ook veel betrokkenen moeten inmiddels niets meer hebben van deze zogeheten ‘vingeroefening’ voor een echt akkoord. In een persbriefing zei minister Cramer vanmiddag nog dat ze best begrip heeft voor de VS, die grote bezwaren hebben tegen ‘onvolkomenheden’ in het protocol en dus nooit akkoord zullen gaan met een tweede Kyoto-protocol.

Maar is dat terecht? Science News analyseerde de laatste gegevens van het UNFCCC en kwam tot een veel minder negatief oordeel. Auteur Janet Raloff komt tot de conclusie dat Kyoto relatief succesvol is. Ze constateert dat het in ieder geval in de EU is gelukt om de uitstoot van broeikasgassen als geheel terug te dringen. Al met al hebben de EU-landen inmiddels 80 procent van de Kyoto-doelstelling gehaald. Ook al is de wereld nog ver af van de reductie die nodig is om klimaatverandering echt te bestrijden.

Op zichzelf kloppen de gegevens die Raloff uit de informatie van het UNFCCC haalt. Maar een relativering is op zijn plaats. Als je bijvoorbeeld alleen kijkt naar de uitstoot van CO2 (en dus lachgas, methaan en andere broeikasgassen weglaat) dan is het beeld veel minder gunstig. Neem Nederland. In 2007 is de uitstoot 8,4 procent hoger dan in ijkjaar 1990. En uiteindelijk bepaalt de reductie van kooldioxide het succes van een klimaatakkoord.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis