Hof : kruisbeeld op scholen Italië verboden

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft gisteren bepaald dat alle kruisbeelden moeten worden verwijderd uit Italiaanse klassen. Volgens het in Straatsburg gevestigde Hof schenden de beelden het recht van ouders om hun kinderen op te voeden zoals zij willen. Ze gaan in tegen het recht op vrijheid van religie. De Italiaanse regering heeft gezegd in beroep te gaan.

De kruisbeelden zijn een normaal verschijnsel in klaslokalen in het katholieke Italië. Volgens twee wetten, die dateren uit de jaren twintig van de vorige eeuw toen de fascisten in Italië aan de macht waren, moeten scholen kruisbeelden tonen – hoewel de scheiding tussen kerk en staat is verankerd in de grondwet.

Het Vaticaan heeft woedend gereageerd op het vonnis. „Het vonnis van het Europees Hof is in het Vaticaan ontvangen met schok en droefenis” zei woordvoerder Federico Lombardi. Hij zei dat het „verkeerd en kortzichtig is om te proberen het symbool van naastenliefde uit het onderwijs te verwijderen”.

De zaak was voor het Europees Hof aanhangig gemaakt door de Italiaanse Soile Lautsi, die klaagde dat haar kind een openbare school in Noord-Italië bezocht met kruisbeelden in elke ruimte. Ze wil haar kind een seculiere opvoeding geven. Ze heeft 5.000 euro schadevergoeding gekregen.

Minister van Onderwijs Maria Stella Gelmini zei dat kruisbeelden op de muren van klaslokalen „geen verbondenheid met het katholicisme inhouden”, maar een symbool zijn van het Italiaanse erfgoed. „De geschiedenis van Italië is doorspekt met symbolen en als we die uitwissen dan wissen we een deel van onszelf uit.”

Vrijwel alle politieke partijen in Italië hebben het vonnis veroordeeld. Paola Binetti, een katholiek van de oppositionele Democratische Partij, de opvolger van de grootste communistische partij van Europa, zei: „In Italië is het kruisbeeld een symbool van onze traditie.” Maar sommige andere leden van de Democratische Partij verdedigden de uitspraak van het hof, net als enkele leden van de communistische partij. (Reuters)