`Geleidelijk herstel economie in Europa`

BRUSSEL. De economie in de EU zal zich in de tweede helft van dit jaar geleidelijk herstellen. Over heel 2009 is er sprake van een krimp van 4 procent, maar in 2010 groeit de economie weer met 0,75 procent. In 2011 trekt de groei aan tot 1,5 procent. Dat staat in de najaarsraming die de Europese Commissie gisteren heeft gepresenteerd. Over de arbeidsmarkt is de Commissie somberder. Ze voorziet voor volgend jaar een werkloosheid van 10,25 procent in de EU en die loopt in 2011 nog wat op. Het financieringstekort van de lidstaten komt volgend jaar uit op gemiddeld 7,5 procent, om pas in het jaar daarna licht te dalen. In Nederland zal de economische krimp dit jaar 4,5 procent bedragen. Volgend jaar komt er een licht herstel, met een groei van 0,3 procent. In 2011 verwacht de Europese Commissie voor Nederland een groei van 1,6 procent.