Franse Inquisitie

In Parijs heeft de rechtbank geweigerd de Scientology Kerk te verbieden in Frankrijk (nrc.next, 28 oktober). Hiermee is een poging tot het inperken van de vrijheid van religie in Frankrijk teniet gedaan en kan Scientology gewoon haar activiteiten voortzetten. Tegelijkertijd wordt er beroep aangetekend tegen de boetes en voorwaardelijke gevangenisstraffen die door de rechter zijn opgelegd wegens fraude.

Het is toch wel heel triest gesteld met het Franse stelsel waar zaken zonder bewijs gewoon voor de rechter worden gebracht, net zoals in de tijd van de Franse Inquisitie. In dit geval had de aanklager in 2006 al aanbevolen om de zaak te seponeren wegens gebrek aan bewijs. In plaats van dit advies op te volgen, zwichtte de rechtbank voor de druk van anti-religieuze extremisten in de overheid en begon er een showproces waarin de rechten van de Franse Scientologen met voeten getreden werden.

Het is dan ook niet voor niets dat Frankrijk jaarlijks bekritiseerd wordt voor het onderdrukken van religie, in rapporten zoals die van de rapporteur voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties.