En dan zijn je dagen echt op

Het einde van het jaar nadert, wat moet je doen als je nog vakantiedagen over hebt?

Meenemen mag, verkopen kan en over opnemen kun je met je baas onderhandelen.

Des personnes se baignent, le 17 décembre 2006 sur la plage de Nice, à l'occasion du traditionnel bain de Noël qui a rassemblé cette année près de 300 personnes dans une eau à 18 degrés celsius. AFP PHOTO VALERY HACHE AFP

1Wat kun je doen met je overtollige vakantiedagen?

Twintig dagen is in Nederland het wettelijke minimumaantal vakantiedagen voor fulltime werknemers. Voor parttimers is het aantal vakantiedagen minimaal vier keer het aantal werkdagen per week. Iedere dag die je meer krijgt van je werkgever – de zogeheten bovenwettelijke vakantiedagen – mag je verkopen tegen dagloon. Een fulltimer die 25 vakantiedagen heeft, mag er dus vijf verkopen. Bij ontslag heb je volgens artikel 641 van het Burgerlijk Wetboek ook recht op uitbetaling van vakantiedagen. Maar je mag ze ook meenemen naar je volgende werkgever: de oude werkgever moet de dagen dan financieren.

Opsparen kan ook, hoewel werkgevers daar niet altijd blij mee zijn. Maar regelingen waarin dat wordt verboden zijn in strijd met de wet, benadrukt AbvaKabo FNV op haar website. In artikel 642 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat vakantiedagen vijf jaar geldig zijn.

2Vallen de feestdagen ook onder mijn vakantiedagen?

Dat verschilt per werkgever. Nederland kent Europees gezien erg weinig feestdagen: acht stuks. Dat brengt ons op een totaal van 28 vakantie- en feestdagen, minus de feestdagen die toevallig in het weekend vallen. Werkgevers zijn vrij om feestdagen in te houden van het aantal vakantiedagen. Dan blijven er nog wat vragen over. Moet ik werken op een erkende feestdag? Krijg ik dan een extra beloning? Is Bevrijdingsdag een vrije dag? De regels daarvoor verschillen per cao. In de cao of individuele arbeidsovereenkomst kun je een hoger aantal vakantiedagen bedingen. Of de arbeidstijd verkorten met atv-dagen en leeftijdsdagen. En verlofdagen, voor bijvoorbeeld zorg of voor ouderschap.

3Stel, ik krijg Mexicaanse griep tijdens de kerstvakantie. Gaat dat van mijn vakantiedagen af?

Als je je officieel ziek meldt, mogen die ziektedagen niet ten koste gaan van je vakantiedagen. Maar de werkgever mag je dan wel aan een controle onderwerpen: bijvoorbeeld een bezoek van de bedrijfsarts of een verklaring van de huisarts. Je kunt de ziektedagen weer bij het overgebleven aantal vakantiedagen optellen.

4Kan mijn werkgever het verbieden als ik nu besluit in december vakantie op te nemen?

Dat zou kunnen. Een belangrijk recht van de werkgever is het ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’. Dat betekent dat een werkgever je kan verbieden op vakantie te gaan als er geen vervanging is of plotseling alle hens aan dek moet bij een grote opdracht of nieuw project. Als een werkgever het niet eens is met je voorgestelde vakantieperiode, moet hij dat wel binnen twee weken kenbaar maken. Laat hij niets van zich horen, dan kun je gewoon met vakantie gaan. Ook heeft een werknemer recht op een aaneengesloten vakantie van twee weken lang of twee maal een week: ga dus niet akkoord met acht brokjes van drie dagen.

Wat doe jij met je laatste overgebleven vakantiedagen? Discussieer mee op nrcnext.nl

    • Steven de Jong