De verpleegster

Haarlem 2-11-2009 Renee den Haring - meetlat Foto NRC H'blad Maurice Boyer Boyer, Maurice

Renée den Haring (50)

Studie: verpleegkunde, Hogeschool van Amsterdam (1994-1998), master Advanced Nursing Practice, Hogeschool Utrecht (2003-2006)Werk: verpleegkundig specialist, Kennemer Gasthuis HaarlemSecundaire arbeidsvoorwaarden: fietsplan en levensloopregelingBrutomaandsalaris: 2.960 euro voor 32 uur per week

Wat doet u voor werk?

„Ik ben verpleegkundig specialist op de afdeling voor longkanker. De meeste longkankerpatiënten zijn niet meer te genezen, daarvoor is de ziekte te agressief. Toch krijgen veel patiënten bestraling en chemokuren. Die behandeling is bedoeld om de ziekte een tijdje te stabiliseren en om klachten zoals pijn en kortademigheid te bestrijden.”

Wat is uw rol bij de behandeling?

„Ik volg de conditie van patiënten gedurende de behandeling. Dat is belangrijk omdat bestraling en chemo grote effecten kunnen hebben op de toestand van de patiënt. Bloedcellen worden door de chemo afgebroken. Dat is een bijwerking. De concentratie bloedcellen mag echter niet te laag worden want dat kan leiden tot complicaties. Om dat te voorkomen wordt wekelijks en soms dagelijks bloed afgenomen. Ik houd de testuitslagen in de gaten en stop of onderbreek de behandeling als dat nodig is. Daarnaast heb ik gesprekken met de patiënt en krijg zo een beeld van zijn algehele lichamelijke en geestelijke conditie.”

Hoe vaak komt longkanker in Nederland voor?

„Er zijn bijna 9.000 nieuwe gevallen per jaar. Ruim 70 procent daarvan is man. Vaak gaat het om oudere mensen. Negen op de tien longkankerpatiënten zijn rokers. Onder de patiënten in ons ziekenhuis in Haarlem zijn opvallend veel mensen uit IJmuiden. Vaak gaat het om gepensioneerde havenarbeiders die hun hele leven flink hebben gerookt. ”

    • Tobias Reijngoud