Correcties & aanvullingen

Radetzkymars

In het stuk De eed, de pijl, de appel, de sprong en het schot (30 oktober, Boeken, pagina 8 en 9) staat dat het lied ‘Tieten kont tieten kont’ in Jan Wolkers’ Turks fruit op de wijs is van Rossini’s Ouverture Guillaume Tell. De melodie is echter van de Radetzkymars van Strauss.

Aifric Campbell

Onder het interview Anorexia is pure machtshonger (30 oktober, Boeken, pagina 5) met Aifric Campbell stond niet de vertaalster van haar roman De logica van het moorden vermeld. Dat is Nan Lenders.

EU-hof

Het bericht Kritiek Albayrak op EU-Hof (3 november, pagina 3) gaat over de reactie van de staatsecretaris op een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dit hof is geen instelling van de Europese Unie, zoals in de kop staat, maar van de Raad van Europa in Straatsburg en waarbij zijn 47 landen zijn aangesloten. Het EU-hof zit in Luxemburg.