Controle fraude bijslag Egypte

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stuurt voor het eerst een inspectieteam naar Egypte om te controleren of de kinderbijslag aan ouders van Egyptisch-Nederlandse kinderen gerechtvaardigd is. Veel Egyptenaren sturen hun kinderen terug naar Egypte, om uiteenlopende redenen.

pagina 10 en 11