Commissie: scholen kunnen meer uitgeven

Den Haag, 4 nov. - Scholen sparen te veel, doordat ze over te weinig financieel inzicht beschikken. Dat blijkt uit het eindrapport van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen, dat vanmiddag is gepubliceerd.

De commissie, voorgezeten door econoom Henk Don, noemt scholen „overmatig voorzichtig”. De commissie wijst op de continue subsidiestroom van de overheid waarvan scholen verzekerd zijn. Daardoor lopen ze weinig risico en hoeven ze zich volgens Don niet te gedragen als bedrijven. Sommige scholen, zegt Don, kunnen hun eigen vermogen verlagen door meer geld te besteden aan onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs zou volgens Don het spaargedrag van scholen intensiever moeten controleren.

Minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) heeft aangekondigd dat hij de aanbevelingen van de commissie-Don overneemt.

De Algemene Onderwijsbond (AOb), die al langer publiceert over de grote spaarzin van scholen, is blij met de conclusies van de commissie-Don. Scholen kunnen zowel incidenteel als structureel meer geld inzetten voor het onderwijs, zegt voorzitter Walter Dresscher. De AOb wijst op cijfers van het ministerie en het CBS, waaruit blijkt dat alle scholen samen jaarlijks een exploitatieoverschot hebben van 300 à 400 miljoen euro.

Ook de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, verenigd in de VO-raad, zijn het eens met de aanbevelingen van Don. Maar middelbare scholen hebben volgens voorzitter Sjoerd Slagter tijd nodig om hun financiële bedrijfsvoering „effectief” te maken. De VO-raad noemt een extra taak voor de inspectie „voorbarig” en vindt dat Don te weinig rekening houdt met de benodigde risicobuffers.

Voorzitter Ton Duif van de Algemene Vereniging Schoolleiders noemt het gebrek aan financieel inzicht op scholen „zorgelijk”.

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) noemt het „een opsteker als dadelijk honderden miljoenen euro’s per jaar extra naar het klaslokaal gaan”.

    • Derk Walters