Beperking verlof gedetineerden

Den Haag, 4 nov. - Bij de beslissing of een gevangene met verlof mag, moeten voortaan meer elementen meewegen dan nu het geval is. Dit spitst zich toe op persoonsgebonden factoren in zaken, zoals de belangen van slachtoffers, de zwaarte van het misdrijf, de geschoktheid van de samenleving, het recidiverisico en vluchtgevaar. Minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) en zijn staatssecretaris Albayrak (PvdA) zullen dit morgen aankondigen tijdens de behandeling van de justitiebegroting. Zij reageren hiermee op verschillende recente incidenten met verloven.