Albayrak heeft kritiek op Europees Hof voor Rechten van de Mens

Den Haag. Een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan ”verregaande consequenties” hebben voor EU-samenwerking. Dat zei staatssecretaris Nebahat Albayrak (PvdA, Vreemdelingenzaken) in de Eerste Kamer, in een toespraak ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Hof. Zij doelde op een maatregel die bepaalt dat Nederland tot nader order een vreemdeling niet mag overdragen aan Griekenland, omdat daar mogelijk mensenrechten worden geschonden. Albayrak wacht een inhoudelijke uitspraak van het Hof af, maar ziet nog geen reden tot aanpassing van het beleid ten aanzien van Griekenland. ”Nederland moet er niet in berusten overdrachten op te schorten”, aldus Albayrak. Dat zou het onderliggende probleem niet oplossen en zelfs kunnen verergeren, is haar redenering. Zij stelt dat Griekenland zelf verantwoordelijk is voor het verbeteren van de asielprocedure. ”Lidstaten van de EU moeten voldoen aan de standaarden die we met elkaar hebben afgesproken. Het doel is dat Griekenland daar zo snel mogelijk naar toe werkt.”