Akkoord over schulden van Afab

Financieel dienstverlener Afab heeft een principeakkoord bereikt met een consortium van zes banken voor de herfinanciering van een schuld van 190 miljoen euro. Nu de schuld opnieuw is gefinancierd, kan Afab doorgaan met het hervormen van het bedrijf.

Afab ligt de laatste maanden onder vuur. Voormalig bestuursvoorzitter en oprichter Maasbert Schouten trad terug en bekleedt nu een andere functie in de raad van bestuur, commissaris Willem Vermeend stapte op. President-commissaris Martin Dupon is nu tijdelijk bestuursvoorzitter.

Volgens Dupon is het bedrijf financieel gezond. Het bankenconsortium zou genoegen nemen met een iets lagere aflossing, waardoor Afab zijn verplichting kan blijven nakomen.

Als gevolg van gewijzigde wetgeving wil Afab zichzelf ombouwen van een financiële dienstverlener die geld verdient met provisies naar een dienstverlener die geld verdient met het adviseren van klanten. Volgens Dupon speelde ook de negatieve media-aandacht voor de provisies daar een rol bij. „We hebben net als DSB te maken met een AFM die op basis van de Wet financieel toezicht steeds strengere eisen aan ons stelt. Daar willen we graag aan voldoen”, aldus Dupon.

Afab zal op korte termijn een belangrijk deel van het bedrijf afsplitsen. Het gaat om Afab Service Providing, het onderdeel dat de 4.000 tussenpersonen verbindt met de aanbieders van financiële producten. Er werken in totaal 110 mensen bij Afab SP, eenzesde van het totale personeel. Afab SP komt onder een Stichting Administratiekantoor te hangen met een eigen bestuur en een eigen onafhankelijke voorzitter. Tevens wordt een aparte Stichting Derdengelden opgericht, dat de provisies van bestaande producten int en doorsluist naar de aanbieders.

Afab gaat zelf 22.000 klantendossiers doorlopen om te kijken of daar fouten in gemaakt zijn. Als dat zo is, zal het bedrijf die klanten benaderen met een voorstel de fouten te herstellen. „Mede om die reden houden we geen rekening met juridische claims, daar zijn in elk geval geen voorzieningen voor getroffen”, aldus Dupon. Hij heeft zelf geen ambitie om het nieuwe Afab permanent te gaan leiden. „We zijn op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter en verwachten die begin volgend jaar te kunnen benoemen”, aldus Dupon.