Verkoop van huurhuizen is ingezakt

De verkoop van huurhuizen door woningcorporaties is vorig jaar teruggevallen tot het niveau van 2002. De verkoopopbrengsten zijn cruciaal voor investeringen in wijkverbetering en nieuwbouw.

De woningcorporaties verkochten vorig jaar 14.100 van hun huurwoningen aan zittende huurders en anderen, zo blijkt uit nieuwe gegevens van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, de financiële toezichthouder op de bedrijfstak. Daarmee blijven de verkoopaantallen ver achter bij de eerdere prognoses (18.200) van de corporaties zelf, maar ook bij de verwachtingen voor 2009. Eerder dit jaar zeiden de corporaties tegen het Centraal Fonds Volkshuisvesting dat zij ondanks de neergang op de huizenmarkt nog 19.900 woningen dachten te verkopen.

„De kloof tussen realisatie en verwachtingen is verbazingwekkend groot”, zegt directeur Jan van der Moolen van het Centraal Fonds. Minister Eberhard van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie; PvdA) heeft de nieuwe getallen onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.

Van der Laan zei zich eerder al zorgen te maken over de verslechterende financiële positie van de corporaties. De corporaties kampen naast de tegenvallende verkopen ook met de lasten van de invoering van winstbelasting op hun activiteiten per 2008.

De verkoopwinsten op huurwoningen zijn na de huurinkomsten op hun ongeveer 2,4 miljoen woningen de belangrijkste inkomstenbron voor woningcorporaties. De eerdere prognose van de verkoop van 19.900 woningen stelde de corporaties op papier financieel in staat om hun investeringsprogramma’s in sloop en nieuwbouw op peil te houden. Met de tegenvallende verkopen komt een van de somberder scenario’s van het Centraal Fonds dichterbij waarin de corporaties hun vermogenspositie rap zien verslechteren.

Grote woningcorporaties zien de tegenslag in hun cijfers. Zo dacht Portaal, een landelijk werkende corporatie, vorig jaar 330 woningen te verkopen, maar dat werden er 236, zo schrijft Van der Laan in een brief aan de corporatie. De Alliantie (Amsterdam, Almere, Amersfoort) mikte vorig jaar op 712 verkochte huizen, dat werden er 588, maar de prognose voor de komende jaren is gemiddeld 950, blijkt ook een brief van Van der Laan. Woonbron (Rotterdam) verkocht 514 woningen en verwacht de komende jaren gemiddeld meer dan 800 verkopen per jaar, zo blijkt uit een brief van de minister aan de corporatie.

Uit de schaarse gegevens over de gang van zaken in dit jaar is geen verbetering op te maken.

    • Menno Tamminga