Rechtbank kan geen helder vonnis schrijven

Het ambtelijk apparaat van rechtbanken en gerechtshoven is onvoldoende in staat begrijpelijke vonnissen te produceren. Ambtenaren die rechters en raadsheren ondersteunen ontbreekt het aan juridisch-analytisch vermogen en schrijfvaardigheid. Ook spelen werkdruk, onderbezetting en geldgebrek een rol.

Dat blijkt uit een intern rapport van de Raad voor de Rechtspraak over Promis. Dit project is vijf jaar geleden opgezet om strafrechtelijke uitspraken toegankelijker te maken. Het was de bedoeling dat in 2010 alle uitspraken aan de Promis-criteria van leesbaarheid zouden voldoen. In de praktijk lukt dat dit jaar voor 40 procent van de uitspraken van rechtbanken. De gerechtshoven halen ook die doelstelling niet, vorig jaar geformuleerd door minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA).

De Promis-vonnissen moesten een einde maken aan de verkorte vonnissen die nu praktijk zijn in strafzaken. Daarbij doet de rechter wel uitspraak binnen de wettelijke termijn van veertien dagen na behandeling van de zaak. Het ontbreekt in zo’n vonnis echter aan een adequate motivering van de strafmaat, en aan aandacht voor de argumenten van advocaten en voor bewijsmiddelen. Dat gebeurt alleen als hoger beroep wordt aangetekend.

De nieuwe werkwijze moest vonnissen opleveren die wel voldoende aandacht geven aan die overwegingen. Zo kan de rechter uitleggen waarom hij sommige getuigenverklaringen wel aanvaardt en andere niet.

Rechtspraak: pagina 3

    • Jos Verlaan