Opinie

    • Paul Luttikhuis

Opslag van kooldioxide, vergeet het maar

Project voor opslag van kooldioxide in Japan (Foto AFP)Project voor opslag van kooldioxide in Japan (Foto AFP)

Een rapport van het Global CCS Institute in Australië bevat weinig goed nieuws voor de klimaattop in Kopenhagen. Het door de G8 opgezette onderzoeksinstituut heeft de bestaande en geplande projecten voor de opvang en opslag van kooldioxide op een rijtje gezet en concludeert dat het allemaal nogal tegenvalt - terwijl volgens het Internationaal Energie Agentschap vanaf 2050 zo’n 20 procent van de reductie uit CCS zou moeten komen.

Er zijn volgens het instituut te weinig projecten, zeker als je kijkt naar het stadium waarin die zich bevinden. Het Instituut telt 213 min of meer serieuze projecten, waarvan er 101 een commerciële basis hebben. Daarvan zijn er slechts 62 die volledige CO2-afvang nastreven, en daarvan zijn er 7 daadwerkelijk operationeel.

De belangrijkste zorg is dat CO2-opvang en opslag voorlopig nog veel te duur zijn. Volgens de onderzoekers (lees hier en hier het nieuws) begint het pas interessant te worden om CO2 op te slaan als een ton van het broeikasgas minimaal 60 dollar kost. Nu zitten we amper op een derde van die prijs en niets wijst erop dat die snel zal stijgen. Die onzekerheid over de CO2-prijs leidt er bovendien toe dat investeringen in CCS op zich laten wachten.

Bijdrage van CCS aan CO2-reductie (klik voor vergroting)Bijdrage van CCS aan CO2-reductie (klik voor vergroting)

Als het zover is, becijferden de Australiërs, dan wordt stroom die is opgewekt met een kolencentrale 78 procent duurder. En dat is geen prettige boodschap voor politici die graag de indruk wekken dat het bestrijden van klimaatverandering slechts een kwestie van technologie is, die verder weinig consequenties hoeft te hebben voor onze levensstijl.

CCS is dus ingewikkeld, duur en in het beeld van de publieke opinie bovendien gevaarlijk – reden waarom mensen misschien niet tegen opslag zijn, alleen niet in hun achtertuin. Misschien moeten we wachten tot het mogelijk is om het gas om te zetten in brandstof. Ook daarvoor bestaan plannen. Maar voor die concreet worden, is CCS misschien al wel kinderspel.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis