Onbevoegde docenten op site

Minister Plasterk van Onderwijs opent morgen een nieuwe website, bevoegd.nl, waarop ouders kunnen zien of en hoeveel onbevoegde leraren lesgeven op de school van hun kinderen. Op de site staat ook de verhouding tussen bevoegd en onbevoegd gegeven lesuren in het basis- en het middelbaar beroepsonderwijs, maar die cijfers zijn niet per school uitgesplitst. Volgens actiegroep Leraren In Actie staan er vooral in de Randstad steeds meer onbevoegde leraren voor de klas, om het tekort aan leraren terug te dringen. De actiegroep maakt zich zorgen over de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het onderwijs. (NRC)