Kritiek Albayrak op EU-Hof

Een recente uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) kan „vergaande consequenties” hebben voor EU-samenwerking. Dat zei staatssecretaris Nebahat Albayrak (PvdA, Vreemdelingenzaken) gisteren in de Eerste Kamer in een toespraak ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Hof.

Zij doelde op een maatregel die bepaalt dat Nederland tot nader order een vreemdeling niet mag overdragen aan Griekenland, omdat daar mogelijk mensenrechten worden geschonden. Albayrak wacht een inhoudelijke uitspraak van het Hof af, maar ziet nog geen reden tot aanpassing van het beleid ten aanzien van Griekenland.

„Nederland moet er niet in berusten overdrachten op te schorten”, aldus Albayrak. Dat zou het onderliggende probleem niet oplossen en zelfs kunnen verergeren, is haar redenering. Zij stelt dat Griekenland zelf verantwoordelijk is voor het verbeteren van de asielprocedure. „Lidstaten van de EU moeten voldoen aan de standaarden die we met elkaar hebben afgesproken. Het doel is dat Griekenland daar zo snel mogelijk naar toe werkt.”

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

EU-hof

Het bericht Kritiek Albayrak op EU-Hof (3 november, pagina 3) gaat over de reactie van de staatsecretaris op een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dit hof is geen instelling van de Europese Unie, zoals in de kop staat, maar van de Raad van Europa in Straatsburg en waarbij zijn 47 landen zijn aangesloten. Het EU-hof zit in Luxemburg.