Jeugdzorg in grote steden niet onder curatele geplaatst

Den Haag, 3 nov. - Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) ziet ervan af Amsterdam en Rotterdam onder curatele te stellen wegens de blijvende wachtlijsten in de jeugdzorg. Hij geeft de twee grote steden geen bestuurlijke aanwijzing, omdat de vraag naar jeugdzorg er hoger zou zijn dan verwacht. Opmerkelijk is dat Amsterdam in september nog schreef dat de groei van de hulpbehoefte lager was dan geraamd. Een maand later was die groei plots hoger dan verwacht. Rotterdam bestrijdt Rouvoets stelling dat de behoefte aan jeugdzorg in de stadsregio hoger zou uitvallen dan eerder is geraamd.