IMF: buffers van Nederlandse banken te laag

Nederlandse banken hebben gemiddeld genomen nog steeds een zeer lage kapitaalbuffer. De overheid moet banken helpen snel gezond te worden en voldoende kapitaal aan te houden, zodat ze weer geld kunnen uitlenen aan het bedrijfsleven. Dat moet bij voorkeur gebeuren zonder nieuwe kapitaalinjecties van de staat.

Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in het gisteren verschenen landenrapport over Nederland. Het IMF waarschuwt dat de banken een relatief laag eigen vermogen hebben. De overheidsinterventies tot nu toe – in onder meer Fortis, ABN Amro, Aegon, ING en SNS Reaal – zijn volgens het IMF goed vormgegeven volgens het ‘fix-it-and-exit’-principe (los het probleem op en trek je weer snel terug). Dat laat onverlet dat de kapitaalbuffers van de banken verder omhoog moeten. De staat zou zich moeten inspannen om banken waar in geïntervenieerd is snel gezond te maken en de voorwaarden te creëren waaronder die banken op de geldmarkt extra kapitaal kunnen aantrekken.

Volgens de rapportage moet de staat dan ook aandringen op het zo min mogelijk uitkeren van dividend door banken. De financiële instellingen moeten de (eventuele) winsten gebruiken om hun kapitaalbuffers op te hogen. Tegelijkertijd moet, prudent, begonnen worden met het meer uitlenen van geld aan het bedrijfsleven, omdat dat de economie weer op gang helpt. Het IMF zegt dat de Nederlandse staat dat goeddeels al doet en steunt het beleid ten aanzien van het versterken van de banken.

Het IMF stelt verder dat de Nederlandse economie volgend jaar waarschijnlijk weer aantrekt. Waar in 2009 nog een krimp genoteerd wordt van 4,25 procent, verwacht het IMF voor 2010 een groei van 0,75 procent. De gevolgen van de recessie zullen echter nog jaren voelbaar blijven. Dat komt met name door de fors opgelopen staatsschuld en het financieringstekort.

Volgens het IMF bedraagt de staatsschuld volgend jaar 65 procent van het bruto binnenlands product en loopt het financieringstekort komend jaar op tot 6 procent. Het IMF waarschuwt tevens voor het oplopen van de kosten van de vergrijzing.

Lees het IMF-rapport via nrc.nl/economie