ik@nrc.nl

Jan wordt in dezelfde kerk begraven als vijf jaar eerder zijn geliefde Pleun. Buiten de couleur locale herinneren ook deze keer maar weinig elementen aan de katholieke eucharistieviering. Wel is er de wijding met wierook als het vertrek naar de begraafplaats zich aandient. Niet omdat het moet, maar omdat Jan dat zelf zo heeft gewild. Hij hield van wierook, vertelt de voorganger ons.

Maar daaraan voorafgaand geen schriftlezing, geloofsbelijdenis of communie. Wel veel muziek. Leonard Cohen en anderen zingen ons toe via de geluidsinstallatie.

Bij de bediening daarvan blijkt het geloof wel weer een grote rol te spelen. Er hangt een briefje aan de installatie met de tekst: „In Godsnaam vanaf blijven!”

Stuur ook eens een ikje in! Ga naar de website van de krant: nrc.nl/ik

    • Frank Verhallen