Belangen scheiden bij kunstfondsen

Den Haag, 3 nov. - De Tweede Kamer wil dat minister Plasterk (Cultuur, PvdA) de belangenverstrengeling aanpakt die zou bestaan bij de fondsen die de kunstsubsidies verdelen. Pagina 9