Steeds weer iets nieuws om Wilders te helpen

Wie haalt het in z’n hersens om wetenschappelijk onderzoek te laten doen ten gerieve van een Trendanalyse radicalisering 2009?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken.

En je voelt ’m al aankomen. Uit het onderzoek blijkt dat de PVV van Geert Wilders een extreem-rechtse partij is die islamofobie en systeemhaat tegen de overheid mobiliseert. Daarmee ondermijnt zij de sociale cohesie en de democratie in ons land.

Quod erat demonstrandum, als je niet toevallig allang een keer naar het toenmalige spraakgebruik van Göring en Goebbels had geluisterd, of er de Handelingen van de Tweede Kamer op hebt nageslagen, van toen de NSB nog democratisch mee mocht doen.

Guusje ter Horst was blijkbaar de enige voor wie het bewijs nog geleverd moest worden, vandaar dat ze drie wetenschappers raadpleegde, en zich een ongeluk schrok toen die hun bevindingen aan haar voorlegden.

‘Ik heb ‘m nooit gemogen met die H2O2-kop’, moet ze binnenskamers hebben uitgeroepen, ‘maar extreem-rechts! Islamofoob! Systeemhaat! Ondermijning van de sociale cohesie! Wie had dat ooit kunnen denken?’ En overstuur barstte ze in huilen uit, en moest door een topambtenaar naar huis worden gebracht.

Wilders aarzelde geen moment. Vanuit zijn donkere onderduikhol sms’te hij naar de Volkskrant:

‘Ze zijn knettergek geworden. Als iets de democratie ondermijnt dan wel deze linkse elite met dit soort neponderzoekers. Dit is de zoveelste schandelijke en ziekelijke poging van de elite om ons te demoniseren. Kwalijk is vooral dat hun onzinnige kwalificaties mensen kunnen aanzetten tot geweld tegen mij’.

Dat zou echt vreselijk zijn: Wilders doodgeschoten! Want dan zou Gerard Spong weer in actie moeten komen, net als toen hij na de moord op Pim Fortuyn de redactie van NRC Handelsblad voor de rechter wilde slepen wegens haatzaai-artikelen. Maar Gerard kan helaas niet meer. Gerard is intussen de aanklager van Wilders geworden! Of kan Spong het allebei?

Je begint je werkelijk af te vragen of er in Nederland nog iets normaals bestaat op het gebied van politiek, rechtspraak en journalistiek.

Tussen de wetenschap en het departement blijkt overigens nog vóór de openbaarmaking van de onderzoekresultaten (half december in de Tweede Kamer) sprake van onenigheid. Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken verklaarde dat men over het rapport nog niet is uitgediscussieerd, ‘maar dat er pertinent geen sprake is van onenigheid’. Dus is er sprake van onenigheid.

Een van de wetenschappers (radicaliseringsonderzoeker Hans Moors) vertelde de Volkskrant dat de kwalificatie extreem-rechts bij de minister ‘gevoelig ligt’, Maar hij is er met zijn collega’s – een extreemrechtsdeskundige en een hoogleraar contraterrorisme, ik verzin niks: allemaal beroepen die niet bestonden vóór de Hofstadgroep – van overtuigd dat ze op het goede spoor zitten: ‘na een zorgvuldige afweging van wetenschappelijke definities en verschillende bronnen.’

Als we de PVV hebben afgeschaft, zouden we dan meteen ook een eind kunnen maken aan alle menswetenschappen?

Maar hoe dan ook: dan geven ze Guusje de wetenschappelijke zekerheid dat Geert extreem-rechts is, begint ze toch wéér te weifelen.

Een terrorismeonderzoeker van Clingendael (ze schieten echt als paddestoelen uit de grond) mengde zich ook in het debat, en wist te vertellen dat ‘diverse overheidsinstanties en departementen’ hun buik vol hebben van Wilders. Hem spuugzat zijn, zou Wilders zelf hebben gezegd, want de spreekwijzenvoorraad van zowel elite als contra-elite is beperkt. ‘Wilders’, vatte de Clingendaeler (Edwin Bakker) zijn opvatting samen, ‘is een gevaar voor de staatsveiligheid’.

Meteen oppakken, zou ik zeggen. En terugsturen naar z’n eigen land, en dat liefst nog morgen met al die wietplantages en frauderende wethouders aan Vlaanderen aanbieden.

Komt er ooit een einde aan de Haagse stompzin en de journalistieke collaboratie? Ik vrees van niet. Ik las dat voor de Trendanalyse radicalisering 2009 ook onderzoek is gedaan naar het dierenactivisme, Maar daarover geen woord in de ruziebeluste kranten.

    • Jan Blokker