OM 'misbruikte macht' zegt Hof

Het openbaar ministerie ‘misbruikte‘ z’n macht kopte het Financieele Dagblad, dat zelden zulke grote woorden gebruikt. Maar wie het arrest van het Gerechtshof Den Haag leest stelt vast dat de krant letterlijk citeerde. Het Hof zegt dat justitie ‘op grove wijze’ de rechtsbescherming van een burger heeft gefrustreerd, en ‘in strijd’ met het procesrecht handelde door misbruik

cpu'sHet openbaar ministerie ‘misbruikte‘ z’n macht kopte het Financieele Dagblad, dat zelden zulke grote woorden gebruikt. Maar wie het arrest van het Gerechtshof Den Haag leest stelt vast dat de krant letterlijk citeerde. Het Hof zegt dat justitie ‘op grove wijze’ de rechtsbescherming van een burger heeft gefrustreerd, en ‘in strijd’ met het procesrecht handelde door misbruik van  bevoegheden te maken. Gebruikte Justitie procedures om  tijd te winnen of gemaakte fouten af te dekken? De rechter is in ieder geval vernietigend. Lees de overwegingen in het arrest onder 3. Beoordeling van het klaagschrift. Het komt zelden voor dat de rechter constateert dat het openbaar ministerie ‘evident’ tegen de wet handelt en op ‘grove wijze’ de burger benadeelt. Toch is dat hier gebeurd.

In oktober 2005 werden op Schiphol 44 dozen met computeronderdelen (CPU’s) op Schiphol in beslag genomen. De douane dacht aan een BTW-carrousel fraude. De eigenaar krijgt echter in juli 2006 te horen dat justitie hem geen verdachte meer vond. Maar op de dozen blijft beslag liggen. Totdat de Haarlemse Schipholrechter in kort geding in juli 2007 Justitie beveelt die dozen eens terug te geven. En daarna gaat het mis.

Het openbaar ministerie gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het bevel tot teruggave hoefde zo immers nog  niet te worden uitgevoerd. Het vonnis was door de cassatie  immers niet onherroepelijk. Maar Justitie doet vervolgens niets. Er worden geen klaagschriften ingediend bij de Hoge Raad. Alle termijnen verlopen. En in april 2008 denkt de eigenaar dan ook  dat-ie zijn dozen nu wel automatisch zal  terugkrijgen.

Maar dan begint er iets dat verdacht veel op chicaneren lijkt. Eerst schrijft officier van justitie Nummer Een dat de dozen inderdaad worden teruggegeven. Waarna  officier Nummer Twee binnen een paar weken haastig meldt dat ze toch nog in depot moeten blijven, omdat ze in een zaak tegen een andere verdachte een rol spelen. De eigenaar wendt zich dus wéér tot de Haarlemse Schipholrechter. En die geeft hem in juli 2008 wederom gelijk. Justitie moet de spullen teruggeven, en wel pronto, binnen twee dagen. Eind goed, al goed? De landsadvocaat zegt in ieder geval de cassatieprocedure officieel te staken en wel binnen enkele dagen.

Maar daar meldt officier Nummer Drie zich met een grote verrassing. De dozen bestaan niet meer. Ze zijn verkocht, al twee jaar geleden trouwens, in maart 2006. En de inhoud bracht toen zo´n 5 ton op. En bij deze legt officier Nummer Drie op dat geld nu beslag. Er speelt immers in Rotterdam nog een strafzaak en misschien moet of mag het geld dan wel verbeurd worden verklaard. Jammer, maar helaas dus.

De moedeloze eigenaar eindigt begin oktober bij het Gerechtshof Den Haag. En die stelt vast dat Justitie de cassatie gebruikte om een vonnis waarvan het wist dat het onherroepelijk zou worden, voorlopig niet uit te hoeven voeren. De cassatie werd uiteindelijk niet binnen enkele dagen in de zomer van 2008 gestaakt, maar pas in maart 2009. Misbruik van procesrecht, vindt het Hof. En het op grove wijze de rechtsbescherming frustreren die een burger van de rechtbank Haarlem had gekregen. Justitie was na het tweede kort geding niet meer bevoegd om het beslag nog gauw even te wijzigen en had snel moeten teruggeven. Al die officieren die elkaar tegenspreken vindt het Hof allesbehalve optimaal. Ook daarvan mag de burger niet de dupe worden.

De advocaat die deze lijdensweg voerde, Sander Janssen is tamelijk sprakeloos over de volgens hem bizarre en krampachtige manier waarop Justitie verzweeg dat het goederen moest teruggeven waarover het niet meer beschikte. Hij spreekt van geïnstitutionaliseerde miljoenenverduistering.

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.    • Folkert Jensma