Meer strafzaken tegen meisjes

Den Haag, 2 nov. - In de afgelopen dertien jaar is het aantal strafzaken tegen meisjes verdrievoudigd. Het aantal zaken met meisjes dat het Openbaar Ministerie (OM) en de rechters jaarlijks afhandelden, steeg tussen 1995 en 2008 van ruim 2.200 naar meer dan 6.800. Dat bleek vandaag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook het aantal strafzaken tegen jongens nam toe, maar naar verhouding minder sterk, van 21.000 in 1995 naar 31.000 in 2008. Bijna tweederde van alle 38.000 afgedane strafzaken tegen minderjarigen kwam niet voor de rechter, maar werd afgehandeld door het OM.