Opinie

    • Paul Luttikhuis

Leve de luchtvervuiling

Luchtvervuiling boven Los Angeles (Foto AFP)Luchtvervuiling boven Los Angeles (Foto AFP)

Tot voor kort had je methaan, dat als een venijnig broeikasgas een kwalijke bijdrage levert aan de opwarming van de aarde. En je had aerosols, die voor een deel de straling van de zon afschermen en daardoor zorgen voor een beetje afkoeling.

Maar helaas, een recente studie van het NASA Goddard Institute for Space Studies, gepubliceerd in het tijdschrift Science (alleen de samenvatting, lees hier een uitgebreide achtergrond), laat zien dat de twee elkaar beïnvloeden. En dat het daardoor mogelijk warmer wordt. Onderzoeker Drew Shindell komt met verschillende voorbeelden van chemische reacties die gevolgen hebben voor het klimaat.

Zo leiden reacties met methaan tot een toename van ozon in de troposfeer, wat de landbouwproductie negatief kan beïnvloeden. Ook kan methaan uiteindelijk oxideren tot het minder krachtige, maar veel langer aanwezige kooldioxide of via een chemische reactie in de stratosfeer overgaan in waterdamp, eveneens een broeikasgas. In een reactie met hydroxyl kan methaan bovendien het ontstaan van aerosols deels voorkomen.

Werking van aerosols (illustratie van NASA)Werking van aerosols (illustratie van NASA)

Al dit soort reacties gebeuren in de atmosfeer, aldus Shindell, al weten we niet precies hoe. Maar de huidige strategie, namelijk doen alsof ze geen effect hebben, is de slechtste keuze. Shindell erkent dat er nog heel veel onderzoek nodig is om de alle effecten in kaart te brengen. Het NASA-onderzoek is wat dat betreft niet meer dan een begin.

In een reactie in Nature zegt Frank Dentener, van het milieubureau van de Europese Commissie, dat beleidsmakers langzamerhand beseffen dat lange- en kortetermijnstrategieën in balans moeten zijn. Zo moeten we misschien niet in het wilde weg wetgeving maken om allerlei luchtvervuiling, zoals sulfaten, snel uit de atmosfeer te verwijderen. Omdat we daarmee ook de afkoeling die zij veroorzaken verwijderen.

Volgens Almut Arneth, van de universiteit van Lund, maakt de studie duidelijk dat je geen efficiënt klimaatbeleid kunt voeren zonder rekening te houden met de effecten van luchtvervuiling.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis