Kroes for president, dat is pas goed voor Europa

Nederland laat na met een goede kandidaat te komen voor het presidentschap van de Europese Unie: Neelie Kroes.

Kroes sluit een fantastische periode van vijf jaar af als gezichtsbepalend politicus van het huidige Europa. Zij heeft zich met gusto op haar baan geworpen en er een groot succes van gemaakt. Zij heeft bij vriend en vijand respect afgedwongen door haar even harde als eerlijke en open aanpak. Waar voorgangers nog in vriendelijke boetes dachten, begreep zij onmiddellijk de taal van haar tegenstanders, de konkelende grootmogols van Arnhem tot Seattle: die van het echt grote geld. Negen miljard euro in vijf jaar, rechtstreeks terug naar de burgers van dit Europa. Van veel meer gewicht is het echter nog dat het Verenigde Europa op de kaart is gezet.

En wat doet ons goede vaderland? De heren in Den Haag lijken vooral elkaar en zichzelf in de staart te bijten en proberen zo toch maar de indruk te wekken het landsbelang te dienen. Maar hoe dienen zij het beste dat belang, en tegelijk dat van Europa en van de 27 lidstaten? Door het woord te verspreiden: Kroes is de ideale kandidaat.

Want wat hebben wij in Europa nu eigenlijk nodig? Daar hoef je geen Einstein voor te zijn. De president moet gewoon stevig genoeg in de schoenen staan om af en toe grote lidstaten bars toe te spreken. Die president moet hebben laten zien het eigen land nooit te zullen voortrekken. Die president moet zich niet omver laten blazen door macht en charme van de andere kant van de Atlantische Oceaan, of van waar ook. Die president moet de machinerie van Brussel tot in alle listen en lagen kennen. Die president moet laten zien, ook als er geen megabedragen aan sprekersgeld in het geding zijn, met het woord respect af te dwingen. Kortom: geen crisis, maar maatwerk in Den Haag, en Kroes als president naar Brussel.

    • Dr. A.C.A. Dake den Haag