kort

Schaf vrijblijvend studeren af

In de loop der jaren zijn studenten studeren steeds meer als recht gaan zien, in plaats van wat het ook is: een voorrecht, stelt Merlin Majoor terecht in het artikel ‘Studenten, lees eerst die collegestof eens’ (nrc.next, 23 oktober) . Natuurlijk moet iedereen, ongeacht afkomst of achtergrond, een kans krijgen te studeren; dat mag echter niet betekenen dat iedereen het recht krijgt af te studeren. Dat lijkt nou juist de heersende cultuur binnen universiteiten en onder studenten. Of neem de manier waarop studenten tentamens maken. Het is vaak het geval dat studenten het de eerste keer „op goed geluk” proberen, de tweede keer „door de stof bladeren” en er pas bij de derde poging voor gaan zitten.

Deze cultuur van vrijblijvendheid is onhoudbaar en ongewenst omdat zij de kosten voor de universiteit, de student en de samenleving opdrijft. Op het University College Utrecht (UCU) is deze cultuur niet aanwezig. Zo worden tentamens maar één keer afgenomen en je moet met verdomd goede redenen aankomen wil men daar een uitzondering op maken. Ook wordt de student het hele semester beziggehouden met presentaties, essays en tentamens en wordt inzet beloont. Maar het belangrijkste verschil met de ‘normale’ universiteit zit hem in het feit dat UCU-ers van elkaar begrijpen dat ze hard willen en moeten studeren.

De huidige cultuur moet veranderen. Het beleid van eindeloze herkansingen moet op de schop. Daarnaast moet het individu centraal komen te staan: universiteiten moeten niet bang zijn programma’s aan te passen en uitzonderingen te maken voor studenten met specifieke wensen. Tenslotte moeten universiteiten, de overheid en studenten de meerwaarde van interactie erkennen en waarderen. Investeren in interactie geeft een ongelofelijk rendement – University College Utrecht heeft niet voor niets een slagingspercentage van 85 procent!

Rutger Legeland

Student University College Utrecht