EDF moet van de Franse staat af

De Franse regering lijkt op een absurde manier te willen aantonen dat de privatisering van EDF een goed idee zou zijn. Dat is de beste verklaring voor haar gedrag als de slechtst mogelijke aandeelhouder die het elektriciteitsbedrijf zou kunnen hebben.

De Franse regering bewijst EDF al heel lang een slechte dienst als bewaker van het algemeen belang. Zij heeft commissarissen benoemd, die zonder blikken of blozen alles fiatteren wat ze voorgelegd krijgen en verrast reageren als de blunders van het bedrijf – en dat zijn er nogal wat – te groot zijn geworden om over het hoofd te zien. Nu staat de Franse overheid op het punt haar goedkeuring te hechten aan een mogelijke aftocht uit de Verenigde Staten, nog geen tien maanden nadat ze het groene licht had gegeven voor precies het tegenovergestelde.

Henri Proglio, de nieuwe topman van EDF, wil dat het concern een streep haalt door een controversiële overeenkomst om de helft te kopen van de nucleaire activiteiten van Constellation Energy uit Maryland. In december vorig jaar troefde EDF superbelegger Warren Buffettt af met een bod, dat de bezittingen twee maal zo hoog waardeerde als de ‘wijze man uit Omaha’ bereid was te betalen. Maar de nucleaire projecten van EDF zijn sindsdien mede dankzij problemen met de toezichthouder in het slop geraakt. Proglio zegt dat hij niet wil dat het concern zal worden gegijzeld door besluiten van de gouverneur van Maryland. Zijn strategische focus ligt op Europa. Dat is een redelijke keuze, en een verschuiving die de minderheidsaandeelhouders zal plezieren, hoe weinig er daar ook nog van zijn nu de staat 85 procent van het bedrijf in handen heeft.

De Franse regering kan moeilijk zeggen dat de transactie met Constellation niet verstandig en te duur was. De regering benoemt rechtstreeks zes van de 18 commissarissen van EDF, en kiest er de facto nog eens zes, die worden aangeduid als ‘onafhankelijk’, terwijl de rest bestaat uit vakbondsvertegenwoordigers. Iedereen – behalve de raad van commissarissen, naar het schijnt – wist dat de Constellation-deal duur en riskant was, toen zij werd gesloten. EDF heeft weliswaar te veel vreemd vermogen en moet in zijn schuldenlast van 73 miljard euro snijden, maar dat was ook tien maanden geleden al het geval.

EDF volgt een kronkelige strategie, maar één ding verandert in ieder geval nooit: de abominabele staat van dienst van de Franse staat als aandeelhouder.

Pierre Briançon

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Pierre Briançon