Opinie

    • Ik

Begrafenis

Jan wordt in dezelfde kerk begraven als vijf jaar eerder zijn geliefde Pleun. Maar weinig elementen herinneren aan de katholieke eucharistieviering. Wel is er de wijding met wierook als het vertrek naar de begraafplaats zich aandient. Niet omdat het moet, maar omdat Jan dat zelf zo heeft gewild. Hij hield van wierook, vertelt de voorganger ons. Maar geen schriftlezing, geloofsbelijdenis of communie. Wel veel muziek.

Maar bij de bediening van de geluidsinstallatie blijkt het geloof nog een grote rol te spelen. Er hangt een briefje aan de installatie met de tekst: „In Godsnaam van afblijven!”

Frank Verhallen

    • Ik