Vroeger gaf ik gewoon de hele week alleen maar les

Volgens mevrouw Kervezee van de PO-Raad heeft bezuiniging op het management in het primair onderwijs negatieve gevolgen voor de kwaliteit (NRC Handelsblad, 21 oktober).

In 1970 begon ik als directeur van een basisschool. Je gaf in die tijd gewoon de hele week les. Tegenwoordig is een directeur met een redelijk omvangrijke school daarvan volledig vrijgesteld. De scholen hebben bovendien bovenschools management, waar meerdere mensen werken.

Door de jaren heen heb ik de planlast gigantisch zien groeien. Directeuren houden zich bezig met allerlei onzinnige beleidsplannen en niet te vergeten met rapportages aan de onderwijsinspectie. Bij dat laatste is het aardig te vermelden dat mevrouw Kervezee in haar vorige functie als hoofdinspecteur van het onderwijs mede verantwoordelijk was voor de uitgebreide checklists en andere papierprut waarmee directeuren zich moeten bezighouden.

Als mevrouw Kervezee echt zo begaan is met de scholen en de kwaliteit daarvan, zou ze moeten pleiten voor de afschaffing van de zinloze bureaucratische tirannie van tegenwoordig.

Ik heb tot mijn afscheid, nu drie jaar geleden, met veel plezier gewerkt. Dat lukte vooral door ook les te blijven geven en door de grote kartonnen doos onder mijn bureau waarin veel ongelezen verdween. De oudpapiercommissie had er aan het eind van de maand nog een hele sjouw aan.

Het beeld dat Kervezee gebruikt van de dirigent, op wie je niet moet bezuinigen, lijkt mij terecht. Maar één goede dirigent kan gemakkelijk een orkest van tachtig mensen aan. Hoe meer er spelen, hoe beter het klinkt.

    • Pier Bergsma Hurdegaryp