VleesWijzer is veel vollediger dan de VISwijzer

In het hoofdredactioneel commentaar van 28 oktober wordt ten onterechte gehakt gemaakt van onze VleesWijzer. In het artikel wordt de VISwijzer als voorbeeld genomen, zonder te vermelden dat de VISwijzer slechts beoogt bedreigde vissoorten voor uitsterven te behoeden en geen rekening houdt met bijvoorbeeld dierenwelzijn van kweekvlees en de wrede wijze waarop vis gedood wordt.

De VleesWijzer houdt wel rekening met dierenwelzijn én met zeer veel milieuaspecten van de productie van vlees zoals broeikaseffect, vervuiling met zware metalen en het verdwijnen van oerwouden voor de productie van veevoer. In de VleesWijzer worden voor het eerst al deze factoren afgewogen. De kritiek dat dit door slechts één bureau werd berekend, is merkwaardig nu dit bureau (Blonk Milieuadvies) in Nederland toonaangevend is en bijvoorbeeld ook VROM, het Centraal Planbureau en de Consumentenbond adviseert. Voor de dierenwelzijnscores werden vragenlijsten ingevuld door vijftien dierenwelzijnsdeskundigen. Veel meer allround deskundigen zijn in Nederland niet beschikbaar en derhalve kan men gerust stellen dat de VleesWijzer representatief is voor de wetenschappelijke communis opinio.

De VleesWijzer is zowel innovatief als volledig en gestoeld op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en beoogt zowel innovatief als volledig te zijn op basis van hetgeen wetenschappelijk bekend is. Dat die cijfers wat ingewikkeld te interpreteren zijn, doet niets af aan de betrouwbaarheid ervan.

    • Hans Baaij Stichting Varkens in Nood