Verbod op download via site webpiraat

Het kabinet wil het downloaden van muziek, films en software uit illegale bronnen gaan verbieden. Het wacht daar echter mee totdat de industrie zelf een nieuw systeem van licenties heeft uitgewerkt. Het downloadverbod is niet gericht op de individuele internetgebruiker, maar moet illegale activiteiten van commerciële partijen (de torrentsites) uitbannen.

Dat staat in een kabinetsreactie op de aanbevelingen uit het rapport van de parlementaire werkgroep auteursrecht van Tweede Kamerlid Arda Gerkens (SP).

Downloaden is in Nederland nu nog legaal, het aanbieden (uploaden) van muziek en films vaak niet.

Het kabinet wil de thuiskopieheffing op lege cd’s en dvd’s op termijn afschaffen. Met deze toeslag wordt nu nog de entertainmentbranche gecompenseerd voor het maken van kopieën. Volgens het kabinet moeten rechthebbenden, entertainmentindustrie, consumentenorganisaties en internetaanbieders de komende jaren gaan werken aan de ontwikkeling van een licentiesysteem voor muziek, games en software, om zo geld te verdienen aan aanbod op internet. In een aanloopperiode van drie jaar kan de thuiskopieheffing dan geleidelijk worden afgeschaft, staat in de kabinetsreactie.

Het kabinet verwacht dat door een downloadverbod „een markt ontstaat waarin consumenten tegen een redelijke vergoeding en op een legale manier op internet aan muziek en films kunnen komen en auteurs en uitvoerend kunstenaars verzekerd zijn van inkomsten.”

Wetgeving in Duitsland, waar downloaden uit „evident onrechtmatige bron” al strafbaar is, zal als leidraad dienen.

Verder wordt het toezicht op auteursrechtenorganisaties versterkt. Deze organisaties worden onder meer verplicht om in hun jaarverslag inzicht te geven in de verdeling van de gelden.