SP-afdracht ten einde

Vergoedingen aan politieke ambtsdragers moeten rechtstreeks aan de betrokkene worden uitbetaald. De betaling mag niet meer via een politieke partij plaatsvinden. Het kabinet heeft gisteren definitief ingestemd met een wetsvoorstel van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA).

De SP is verbolgen over het besluit. De partij laat de vergoedingen aan de partij overmaken en houdt vervolgens een deel in, met instemming van de politici. „Minister Ter Horst wil met gelegenheidswetgeving de SP pesten”, aldus SP-leider Agnes Kant.

Het gaat om vergoedingen voor leden van de Eerste en Tweede Kamer, ministers en staatssecretarissen, leden van het Europees parlement, commissarissen van de koningin, leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten en gemeenteraadsleden en wethouders.

De afdrachtregeling van de SP was al eerder omstreden. Eind 2005 weigerde de toenmalig commissaris van de koningin in Utrecht, Boele Staal (D66), de vergoedingen van drie SP-Statenleden over te maken naar de partij. Toenmalig minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) nam toen geen concrete maatregelen.