Onzekere tijden maken kerkelijk

In het artikel `onzekere tijden maken de mensen kerkelijker` wordt geopperd dat naarmate de economische ongelijkheid toeneemt, de kerkgang ook toeneemt. Het betreft hier echter een studie waarin de kerkgang van inwoners uit zestig verschillende landen wordt vergeleken. Om de veronderstelde causale werking van economische ongelijkheid op kerksheid strenger te toetsen is het goed om te kijken naar de ontwikkeling binnen landen. De in het artikel geopperde verklaring dat in Nederland de kerken zijn leeggelopen als gevolg van afgenomen economische ongelijkheid is een voorbeeld van een dergelijke strengere toetsing. Deze verklaring impliceert namelijk dat over de tijd in Nederland de economische ongelijkheid moet zijn gedaald om de spectaculaire neergang van kerkgang (1970 - heden) te kunnen verklaren. Dit is echter niet het geval: de economische ongelijkheid schommelde in die periode en nam eerder iets toe. Verder blijkt uit eerdere studies dat Nederlanders opvallend consequent zijn in hun onkerkelijkheid: eenmaal uit de kerk is definitief uit de kerk. Omvallende banken en ander economisch leed zullen dus naar alle waarschijnlijkheid het proces van ontkerkelijking in Nederland niet beïnvloeden.

Wetenschapspagina 22-20-09

    • Manfred te Grotenhuis Radboud Universiteit Nijmegen