Oliemaatschappijen snijden in kosten

ExxonMobil is lang het doelmatigheidsmodel voor de olie-industrie geweest en heeft op dat terrein nog steeds een aanzienlijke voorsprong. Maar concurrenten als Shell, BP en anderen haasten zich om de kloof te dichten met behulp van geloofwaardiger saneringsprogramma’s en een steviger kostendiscipline, zoals blijkt uit de cijfers over het derde kwartaal. Maar ze hebben nog een lange weg te gaan.

Het Texaanse olieconcern is niet immuun voor de inzinking van de olieprijs en heeft in het derde kwartaal een daling van 68 procent van de winst gemeld. Hoewel de totale kosten ten opzichte van het tweede kwartaal met 9 procent zijn gestegen, zijn ze dit jaar tot nu toe met 40 procent gedaald. Daardoor is het concern, zoals zijn gewoonte is, in staat geweest te blijven investeren in nieuwe projecten – ongeacht de olieprijs, en zelfs ondanks het feit dat anderen op deze uitgaven bezuinigen.

De kapitaaluitgaven zijn op hetzelfde niveau gebleven als in het tweede kwartaal en Exxon verwacht dat de uitgaven over het hele jaar ongeveer even groot zullen zijn als in 2008. Daarnaast houdt het concern vast aan zijn aandeleninkoopprogramma, dat uniek is voor de sector.

Door dit alles verkeert Exxon in een benijdenswaardige positie en de concurrentie heeft daar nota van genomen. Shell is bezig met een eigen afslankoperatie, waardoor de operationele kosten dit jaar tot nu toe met 1 miljard dollar zijn afgenomen. En er volgt nog meer.

Het in Houston, Texas gevestigde ConocoPhillips heeft eveneens plannen bekendgemaakt om belangen af te stoten en de kapitaaluitgaven volgend jaar met 12,5 procent te beperken. Het concern heeft de operationele kosten dit jaar tot nu toe met 14 procent weten terug te dringen. Eerder deze week meldde BP beter dan verwachte resultaten en scherpte het concern zijn bezuinigingsdoelstellingen aan – de kosten moeten nu dit jaar 13 procent lager uitvallen dan vorig jaar.

Het is onwaarschijnlijk dat een van de rivalen van Exxon erin zal slagen op korte termijn hetzelfde doelmatigheidsniveau te bereiken. Maar nu er serieuze saneringen gaande zijn, zal de concurrentie harder worden.

Aliza Rosenbaum

Vertaling: Menno Grootveld

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com

    • Aliza Rosenbaum